Sawtooth mountains,

Sawtooth mountains,

Wailea, Maui, Hawaii

Wailea, Maui, Hawaii

Kauai, Hawaii

Kauai, Hawaii

St. Mary Lake, Monta

St. Mary Lake, Monta

Kauai, Hawaii

Kauai, Hawaii

˚Going to Palm Sprin

˚Going to Palm Sprin

Big Beach - Maui, Ha

Big Beach - Maui, Ha

Old Barn Near Fruita

Old Barn Near Fruita

Little Covered Bridg

Little Covered Bridg

Oneonta Gorge, Orego

Oneonta Gorge, Orego